Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014

Δ6Γ 1043080 ΕΞ 2014-ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ,ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ,ΑΙΤΗΣΕΙΣ ,ΚΛΠ

Με την  Αριθμ. Δ6Γ 1043080 ΕΞ 2014 τουΓ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ(που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 659/17-3-2014 τεύχος Β')  με θέμα " Τύπος και περιεχόμενο των εντύπων, υπεύθυνων δηλώσεων, δηλώσεων, αιτήσεων, πινάκων και άλλων εγγράφων, που απαιτούνται για την εφαρμογή του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», καθώς και η μορφή των φορολογικών δηλώσεων" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
Τα έντυπα, οι υπεύθυνες δηλώσεις, οι δηλώσεις, οι πίνακες, οι αιτήσεις και τα πάσης φύσεως έγγραφα, που υποβάλλει ο φορολογούμενος, εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του ν. 4174/2013 (Α΄ 170), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4223/2013 (Α΄ 287), με τον τύπο και το περιεχόμενο που έχουν καθορισθεί με προηγούμενες αποφάσεις και χρησιμοποιούνται μέχρι να τροποποιηθούν, αντικατασταθούν ή καταργηθούν.
Δείτε ολόκληρη την  Δ6Γ 1043080 ΕΞ 2014
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pam9oV1VfZVVXWlU/edit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *