Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2014

ΠΟΛ.1067/2014-ΑΙΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ Κ.Λ.Π. ΤΩΝ Α.Σ.Ο

Με την Πολ. 1067/4.3.2014 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19α του ν.4015/2011 περί «Ευθύνης εκκαθαριστών – Ευθύνης νομικών προσώπων και Διοικήσεων», όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 8 του ν. 4138/2013 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν.4224/2013 (ΦΕΚ 288Α’ /31.12.2013)" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Με το άρθρο 19 του ν. 4224/2013 (ΦΕΚ288Α’ /31.12.2013) η ανωτέρω προθεσμία αναστολής ή άρσης των εν λόγω μέτρων παρατείνεται για χρονικό διάστημα ενός έτους . Συγκεκριμένα κατά τις ως άνω διατάξεις και μέχρι 31.12.2014 αίρονται τα διασφαλιστικά μέτρα, που εφαρμόσθηκαν με βάση τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.2523/1997 σε βάρος φυσικών προσώπων που έφεραν μία από τις αναφερόμενες ιδιότητες της περιπτ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 20 ενώ αναστέλλεται η εφαρμογή των διασφαλιστικών μέτρων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, όπως ισχύουν, σε βάρος των Προέδρων και των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων κάθε βαθμού (του ν.2810/2000, όπως ισχύει, συμπεριλαμβανομένων και των συνεταιριστικών εταιρειών Α.Ε του άρθρου 32 του ιδίου νόμου) καθώς και των Γενικών Διευθυντών, Διευθυντών, των Διαχειριστών, των Γραμματέων, των Ταμίων των Οργανώσεων αυτών εφόσον διαρκεί η θητεία τους ή έχει με οποιονδήποτε τρόπο λήξει μέχρι 31.12.2013, με την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω οργανώσεις συγχωνεύονται ή/και μετατρέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19α ή τίθενται σε καθεστώς εκκαθάρισης ή έχουν τεθεί σε εκκαθάριση με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εκκαθάρισης και αυτή δεν έχει περατωθεί.
 Δείτε ολόκληρη την Πολ 1067/2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pM2UzVVR0YWZvNW8/edit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *