Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2014

ΠΟΛ. 1037/2014-ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Με την ΠΟΛ.1037/31.1.2014 τουΥΠΟΙΚ(που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 185 τεύχος Β' ) με θέμα " Παράταση προθεσμιών υποβολής φορολογικών δηλώσεων και ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών, καταβολής φόρων, εισφορών, τελών, καθώς και παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων χρεών, λόγω του σεισμού της 26ης Ιανουαρίου 2014 στο νομό Κεφαλληνίας" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
     αποφασίζουμε
1) Παρατείνονται μέχρι και 30.04.2014 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στη Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου και στο Τελωνείο Αργοστολίου οφειλών που λήγουν από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης καθώς και των οφειλών των φυσικών και μη προσώπων που έχουν την κύρια κατοικία ή την κύρια εγκατάσταση (έδρα) στο νομό Κεφαλληνίας. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/ διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.
 2) Αναστέλλεται μέχρι και 30.04.2014 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπροθέσμων, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης, οφειλών των ανωτέρω προσώπων καθώς και των βεβαιωμένων και ληξιπροθέσμων στη Δ.Ο.Υ. Αργοστολίου και στο Τελωνείο Αργοστολίου οφειλών.
 3) Παρατείνονται μέχρι και 30.4.2014 οι προθεσμίες υποβολής των περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και των ανακεφαλαιωτικών πινάκων των υποκειμένων που έχουν την έδρα της επαγγελματικής τους δραστηριότητας στο νομό Κεφαλληνίας, των οποίων η προθεσμία λήγει μέχρι την ημερομηνία αυτή. Η υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων και ανακεφαλαιωτικών πινάκων δύναται να γίνει και στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Η παρούσα απόφαση ισχύει ως προς τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο από την ημερομηνία υπογραφής της.
 4) Παρατείνονται μέχρι και 30.04.2014 οι προθεσμίες υποβολής όλων των φορολογικών δηλώσεων και καταβολής των φόρων που αφορούν τη φορολογία εισοδήματος των παραπάνω υπόχρεων. Η υποβολή των δηλώσεων αυτών δύναται να γίνεται και στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σε έντυπη μορφή μέχρι την παραπάνω ημερομηνία.
 5) Παρατείνονται μέχρι και 30.4.2014 οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρων και τελών κεφαλαίου, τελών χαρτοσήμου και άλλων φόρων, τελών και εισφορών υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, για τους υπόχρεους (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που λήγουν από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.
 6) Παρατείνεται, μέχρι και 30.4.2014, η προθεσμία υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών της Α.Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/2014, για τις επιχειρήσεις που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση (έδρα, υποκατάστημα) στο Ν. Κεφαλληνίας.
 7) Παρατείνονται οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄), μέχρι και 30.4.2014, για τις επιχειρήσεις που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση (έδρα, υποκατάστημα) στο Ν. Κεφαλληνίας.
                              Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
                                                            Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2014
                                                                 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
                                                            ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

1 σχόλιο:

 1. Καλή μέρα ,
  Ψάχνετε για ένα δάνειο, ψάχνετε για ένα εταιρικό δάνειο, προσωπικά
  δάνειο, στεγαστικό δάνειο, δάνειο αυτοκινήτου, δάνειο σπουδαστών, δάνειο ενοποίησης,
  μη εξασφαλισμένο δάνειο, επιχειρηματικό κεφάλαιο κλπ. Είστε τραπεζικό δάνειο ή οικονομικό
  απόρριψη για έναν ή περισσότερους λόγους. Βρίσκεστε στο σωστό μέρος για να πάρετε ένα
  λύση δανείου! Είμαι ιδιωτικός δανειστής, δανείζομαι σε εταιρείες και
  άτομα με χαμηλό επιτόκιο και χαμηλό επιτόκιο 2%.
  Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail: albakerloanfirm@gmail.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *