Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2014

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Με την Αριθμ. 2928/130/29.1.2014 του Υπουργείου Εργασίας (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 266/7-2-2014 τεύχος Β') με θέμα " Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β' και Γ' κατηγορίας - Προγράμματα 2014" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός, για το έτος 2014, των όρων και προϋποθέσεων για την εκτέλεση προγραμμάτων επιμόρφωσης:
 α. Διάρκειας 35 ωρών
 αα) εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους εφόσον οι εργοδότες έχουν τα τυπικά προσόντα και οι επιχειρήσεις τους υπάγονται στην κατηγορία Β' σύμφωνα με τα άρθρα 10, 12 και 22 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε..
 ββ) εργαζομένων που απασχολούνται με πλήρες ωράριο σε επιχειρήσεις με λιγότερα από 50 άτομα οι οποίες υπάγονται στην κατηγορία Β' ή Γ' εφόσον οι εργαζόμενοι έχουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 εδάφιο δ του Κ.Ν.Υ.Α.Ε..
 β. Διάρκειας 10 ωρών, εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους εφόσον αυτές υπάγονται στην Γ' κατηγορία σύμφωνα με το με το άρθρο 10 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους. ......
Δείτε ολόκληρη την    Αριθμ. 2928/130/29.1.2014. 
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pVmpwR2h4WnhkVnc/edit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *