Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014

ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡ. ΕΣΩΤ. ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 300.000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡ. ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 70Α

ΠΡΟΣΘΗΚΗ - ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις»
Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την ανωτέρω διάταξη επιδιώκεται η εισαγωγή και η εξέταση από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης του άρθρου 63 του Ν. 4174/2013 των ασκηθεισών ενδικοφανών προσφυγών ενώπιον της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης της Διαφορών του άρθρου 70 Α του Ν. 2238/1994, για τις οποίες είχε την αποκλειστυχή αρμοδιότητα, με συνολικό αμφισβητούμενο ποσό άνω των 300.000 ευρώ, οι οποίες είτε δεν είχε καταστεί δυνατό να εξετασθούν από αυτή έως την 31.12.2013 ή, εξετασθείσες, αναπέμφθηκαν στη Φορολογική Διοίκηση. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται εφ' όσον υποβληθεί αίτηση του ενδιαφερομένου στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και η αρμοδιότητα αυτής να αποφανθεί σχετικά, περιορίζεται εντός χρονικού διαστήματος δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Αν τυχόν έχουν βεβαιωθεί οφειλές, αυτές διαγράφονται και οι σχετικές απαιτήσεις της Φορολογικής Διοίκησης επαναβεβαιώνονται και εισπράττονται με βάση την απόφαση της ως άνω Υπηρεσίας ή μετά την παρέλευση άπρακτης της ως άνω δίμηνης προθεσμίας.
Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
Υποθέσεις ενδικοφανών προσφυγών ενώπιον της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης της Διαφορών του άρθρου 70 Α του ν. 2238/1994 (Α' 151) με συνολικό αμφισβητούμενο ποσό άνω των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (€300.000), για τις οποίες αυτή ήταν αποκλειστικά αρμόδια και οι οποίες δεν εξετάστηκαν έως την 31.12.2013 ή εξετάσθηκαν και αναπέμφθηκαν στη Φορολογική Διοίκηση, δύνανται να εξετάζονται από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης του άρθρου 63 του ν.4174/2013 (Α' 170), εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, κατόπιν σχετικής αιτήσεως του ενδιαφερομένου, η οποία υποβάλλεται εντός μηνός από τη δημοσίευση αυτού. Τυχόν βεβαιώσεις οφειλών διαγράφονται και οι σχετικές απαιτήσεις επαναβεβαιώνονται και εισπράττονται είτε με βάση την απόφαση της ως άνω Υπηρεσίας είτε μετά την παρέλευση άπρακτης της ως άνω οριζόμενης προθεσμίας.

1 σχόλιο:

  1. Ο σύζυγός μου και εγώ είχαμε πολύ κακή πίστωση όταν βρισκόμασταν βαθιά σε οικονομικούς νομικούς, σε ποιο βαθμό ζητήσαμε πτώχευση, είχαμε λίγα ή καθόλου χρήματα για να στείλουμε την κόρη μας σε ένα κολέγιο που δεν μπορούσαμε να αντέξουμε. Ελέγουμε τα δάνεια payday (εταιρείες δανείων), τα οποία έχουν βοηθήσει ανθρώπους σαν εμάς, να πάρουν τις αλλαγές υποθηκών. Κάθε εταιρεία με την οποία επικοινωνήσαμε ήθελε μια προηγούμενη χρέωση $ 1.000 έως 2.000 δολάρια που δεν μπορούσαμε να αντέξουμε. Επειδή πιστεύαμε ότι δεν είχαμε καμία ελπίδα να επιλέξουμε να πουλήσουμε ή να χάσουμε το σπίτι σας κλείνοντας το. Στη συνέχεια συναντήθηκα σε ένα τοπικό περιοδικό και το εξώφυλλο ήταν μια εταιρεία δανεισμού δανείων. Τα τρία κύρια βήματα. 1. Υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση. E-mail: albakerloanfirm@gmail.com 2. Παρέχετε τα σωστά μέσα αναγνώρισης του κατά πόσο ο πολίτης σας είναι κάτοχος δελτίου ταυτότητας ή άδειας οδήγησης και των πληροφοριών του τραπεζικού σας λογαριασμού. 3. Το δάνειο επεξεργάζεται, εγκρίνεται και διαβιβάζεται. Η μακρά ιστορία μειώθηκε, βοήθησαν να λάβουν δάνειο με σταθερό επιτόκιο 4% και να τροποποιηθούν με αναθεωρημένες πληρωμές. Επίσης έδωσαν στις κόρες τους ένα φοιτητικό δάνειο για να ολοκληρώσουν το πλήρες paycheck του κολλεγίου μου. Δούλεψαμε με το δάνειο του Lasson, ο οποίος μας προειδοποίησε για την πρόοδο ολόκληρου του κόσμου. έκανε όλες τις γραφειοκρατικές, τηλεφωνικές κλήσεις κλπ. Το έκαναν όλα και πήραμε ένα δάνειο που δεχόμαστε. Όταν συμφωνώ με τους όρους δανεισμού τους και υποβάλλω τα στοιχεία της τράπεζάς μου, πλήρωσα μια προσιτή τιμή για αυτές τις υπηρεσίες. Δεν θα μπορούσαμε να το πάρουμε τόσο απλό και οικονομικό όσο ήταν μέσω της διαδικασίας μετασχηματισμού τους με τις γνώσεις μας. Δεν είχα χρόνο να σας ευχαριστήσω, έτσι ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ! Δεν θα μπορούσα να ρωτήσω μια καλύτερη ομάδα. Είμαι ενήμερος για την αναχρηματοδότηση. Καλύτερο για σας, μετακομίζοντας υποθήκη Αν έχετε κάποιο πρόβλημα όπως εμάς, επικοινωνήστε με μια εταιρεία διακανονισμού δανείων. Μπορούν να λειτουργήσουν. Με εκτίμηση, ο Τιμόθεος και η Μαρία υιοθετήθηκαν στις 29 Μαΐου 2018 στο Columbus, GA

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *