Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014

ΠΟΛ.1043/2014-ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ο.Ε,Ε.Ε ΑΣΤΙΚΩΝ, Κ.Λ.Π

Mε την Πολ.1043/6.2.2014 τουΓ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 314/12-2-2014 τεύχος Β') με θέμα "α. Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 2238/1994, οικονομικού έτους 2014 και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων ή άλλων στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή. β. Υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Ν. 2238/1994 και απόδοση του φόρου, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας κατά το οικονομικό έτος 2014" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
1. Ορίζουμε ότι, για το οικονομικό έτος 2014, ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των ομόρρυθμων ή ετερόρρυθμων εταιρειών, των κοινοπραξιών, των αστικών εταιρειών, των συμμετοχικών ή αφανών εταιρειών καθώς και των κοινωνιών αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, έχει όπως το σχετικό υπόδειγμα έντυπο Ε5, το οποίο επισυνάπτεται ως παράρτημα στην παρούσα.
 2. Στην περίπτωση της ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία δεν αποστέλλονται ηλεκτρονικά αλλά πρέπει να φυλάσσονται.
 3. Με την ολοκλήρωση υποβολής της δήλωσης, διενεργείται άμεσος προσδιορισμός φόρου του άρθρου 31 του Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) 
* Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής, είναι η 30η Απριλίου 2014.
Δείτε ολόκληρη την Πολ. 1043/2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pU0ZNeURHdHZEU2s/edit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *