Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2014

ΠΟΛ.1056/2014-ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟ 2013 ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Με την Πολ. 1056/19.2.2014 του Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Αναστολή υποβολής των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι μηχανικοί με τους αντισυμβαλλόμενους τους, που υποβάλλονται από τους μηχανικούς και το Τ.Ε.Ε αντίστοιχα, μέσω διαδικτύου στον δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ., για τη χρήση 2013"
Ειδικότερα,
Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:
 1. Mε τις διατάξεις των περιπτώσεων ζ’, η΄, θ΄ και ι΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 20 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α΄ 66) προβλέπεται η υποβολή των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι μηχανικοί με τους αντισυμβαλλόμενους τους από τους μηχανικούς και από το Τ.Ε.Ε αντίστοιχα, κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.
 2. Δεδομένης της πληθώρας των ηλεκτρονικών εφαρμογών που είναι σε εξέλιξη κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄167) και του ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α΄170), αναστέλλεται η υποβολή των ανωτέρω καταστάσεων για τη χρήση 2013.
                                   Ο Γεν. Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
                                                         Θ. Θεοχάρης
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *