Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2014

ΠΡΟΩΘΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΦΟΡΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ,ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Θετικά αντιμετωπίζει το υπουργείο Οικονομικών τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την φορολογία που παρουσιάστηκαν κατά τη σημερινή συνάντηση των εκπροσώπων του με τον υπουργό Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο πλαίσιο αυτό αναμένονται αλλαγές στα πρόστιμα, στο φόρο υπεραξίας και τις αποδείξεις.
Και απο τις δύο πλευρές διαμηνύεται οτι η συνάντηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα.
Σε συνάντηση μετείχαν από το ΠΑΣΟΚ οι Φ. Σαχινίδης, Αν. Μακρυπίδης, Π. Κουκουλόπουλος και Χρ. Πρωτόπαπας. Το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε προτάσεις που περιλαμβάνουν τα εξής:
- Πρόστιμα. Να αντικατασταθούν τα προβλεπόμενα πρόστιμα των 1.000 και 2.500 ευρώ από πρόστιμο 100 ευρώ προκειμένου για μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης. Στις πιστωτικές και μηδενικές δηλώσεις με το πρόστιμο αυτό να κλείνει η ποινή του φορολογούμενου.
Στις χρεωστικές δηλώσεις, να επιβάλλονται τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής (10% έως 30%) και ο προβλεπόμενος μηνιαίος τόκος. Στις τροποποιητικές να μην επιβάλλεται πρόστιμο αν δεν οφείλεται φόρος, όταν αυτός είναι σε ποσοστό μικρότερο του 10% του αρχικού ποσού ή εάν πρόκειται για ποσό κάτω των 300 ευρώ, ανεξαρτήτως ποσοστού.
Παράλληλα, να καταργηθεί η διάταξη που προβλέπει διπλασιασμό του φόρου σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής έστω και για μία ημέρα.
Για μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση στοιχείων ή άλλων παραβάσεων, να συνδεθεί η ποινή με την απόκρυψη συνολικής συναλλαγής σε κάθε περίπτωση που αφορά μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση στοιχείων, με καθορισμό κατώτερου ορίου.
Συγκεκριμένα εάν η συνολική αποκρυβείσα αξία είναι μικρότερη ή ίση των 5.000 ευρώ, επιβάλλεται πρόστιμο για το 30% της αξίας της συναλλαγής, με ελάχιστο ύψος προστίμου τα 600 ευρώ για υπόχρεους με απλογραφικά βιβλία και 1.200 για υπόχρεους με διπλογραφικά. Για τις διαδικαστικές παραβάσεις οι ποινές να είναι με καθορισμένο ποσό (από 100 έως 1.200 ευρώ) ανάλογα με την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων, αλλά να επιβάλλονται στο σύνολό τους και σε κάθε έλεγχο.
- Αγρότες. Ένταξη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ για ακαθάριστο εισόδημα άνω των 20.000 ευρώ, προκαταβολή φόρου στο 27,5% κάθε χρόνο (και όχι μόνο για τον πρώτο χρόνο).
- Φόρος υπεραξίας ακινήτων. Συντελεστής φόρου 7% που θα επιβαρύνει τον πωλητή, για τα ακίνητα τα οποία έχουν αποκτηθεί πριν από την 1η-1-2013. Για τα ακίνητα που αποκτώνται από την 1η-1-2013 και μετά να λειτουργεί ο φόρος υπεραξίας, όπου θα υπάρχουν πλέον τιμές σε κάθε περίπτωση. Οι δηλώσεις και η καταβολή του φόρου να γίνεται με τη μεταβίβαση.
- Αποδείξεις. Η ποινή για μη συγκέντρωση του οριζόμενου ποσού να καθοριστεί στο 10% ίσως και λιγότερο και να καταργηθεί η ποινή του 22%. Η υποχρέωση συλλογής αποδείξεων να αφορά όλους τους φορολογούμενους και όχι μόνο τους μισθωτούς.
- Εκχώρηση στο Δημόσιο μη εισπραχθέντων ενοικίων ακινήτων. Να κατατεθεί ρύθμιση -όπως έχει δεσμευθεί ο υπουργός Οικονομικών στη Βουλή- με την οποία θα επανέρχεται η διάταξη για εκχώρηση στο Δημόσιο μη εισπραχθέντων μισθωμάτων.
- Παρακρατούμενοι φόροι. Να κατατεθεί διευκρινιστική διάταξη με την οποία να ορίζεται ρητά σε ποιες περιπτώσεις διενεργείται παρακράτηση φόρου.
- Υπεραξία μεταβίβασης επιχειρήσεων, μεριδίων και εν γένει τίτλων μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο. Οι δηλώσεις και η καταβολή του φόρου να γίνεται με τη μεταβίβαση και όχι στο επόμενο έτος με τη δήλωση εισοδήματος.
- Συγκεντρωτικές καταστάσεις. Να υποβάλλονται κάθε τρίμηνο και οι καταστάσεις πελατών και προμηθευτών από όλους τους υπόχρεους.
πηγή. έθνος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *