Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ Κ.Ε.Π.

Με την Αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/ΦΙ5/6/οικ των ΥΠΟΙΚ & Δ.Μ&Η.Δ(που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 486/27.2.2014 τεύχος Β') με θέμα "Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης για έκδοση φορολογικής ενημερότητας μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)." ορίζεται ότι,
Ειδικότερα,
Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, ως πιστοποιημένοι φορείς, χορηγούν αποδεικτικό ενημερότητας, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου πολίτη ή νόμιμα εξουσι­οδοτημένου εκπροσώπου, σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφεται στα άρθρα της παρού­σας κοινής υπουργικής απόφασης, στην υπ΄ αριθμ. ΠΟΛ. 1274/2013 απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. και την ΑΥΟ ΠΟΛ. 1123/2012 (ΦΕΚ 1665 Β΄/16.5.2012). ..........
Δείτε ολόκληρη την ΔΟΛΚΕΠ/ΦΙ5/6/οικ.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pLWk1YS1NVW9IaHM/edit 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *