Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2014

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Ανακοινώθηκαν οι εξαιρέσεις  των συναλλαγών από την Γ.Γ.Π.Σ  που δεν υποβάλλονται στις μηνιαίες καταστάσεις Πελατών- Προμηθευτών. 
                ...............
Δεν υποβάλλονται στοιχεία στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών, με βάση τις διατάξεις της Α.Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/2014, για ορισμένες συναλλαγές, που αφορούν είτε λήψη υπηρεσιών είτε καταβολή δαπανών, ως ακολούθως :
1.      Ενοίκια ακινήτων, εφόσον η αξία δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α.
 2.      Πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών από και προς την αλλοδαπή (ενδοκοινοτικές αποκτήσεις - παραδόσεις, συναλλαγές με τρίτες χώρες) 
3.      Εισιτήρια όλων των μεταφορικών μέσων, συμπεριλαμβάνονται και οι αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων (Α.Π.Ε.) και Πιστωτικά Τιμολόγια που εκδίδονται γι αυτά 
4.      Συνδρομές σε επαγγελματικές οργανώσεις και επαγγελματικά Επιμελητήρια, συνδρομές και δωρεές σε συλλόγους και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις οποίες έχουν εκδοθεί μη φορολογικά στοιχεία - αποδείξεις είσπραξης. 
5.      Δεν υποβάλλονται στοιχεία από τις Τράπεζες και τους συναλλασσόμενους με αυτές, για συναλλαγές που αφορούν τους τόκους καταθέσεων ή τις προμήθειες που χορηγούνται από αυτές (έσοδα - έξοδα αντίστοιχα) 
6.      Η αξία εγγυοδοσίας, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία των πωληθέντων αγαθών 
7.      Έξοδα μισθοδοσίας (μισθοί, ημερομίσθια, συντάξεις)
8.      Εισφορές που καταβάλλονται σε Ταμεία Ασφάλισης (ΟΑΕΕ κλπ) 
9.      Το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.), καθώς και το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.), που εισπράττονται μέσω των λογαριασμών της Δ .Ε. Η., δεν περιλαμβάνονται στην αξία της συναλλαγής, που υποβάλλεται με τις υπόψη καταστάσεις. 
10.  Γραμμάτια προκαταβολής (προείσπραξης) Δικηγορικών Συλλόγων, καθώς και τα μερίσματα που χορηγούν οι Δικηγορικοί Σύλλογοι, οι Σύλλογοι Δικαστικών Επιμελητών κλπ στα μέλη τους 
11.  Τέλη και δικαιώματα που εισπράττουν οι Άμισθοι Υποθηκοφύλακες, για λογαριασμό τους και για λογαριασμό τρίτων 
12.  Μηδενικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών δεν υποβάλλονται

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *