Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2014

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΛΠ

Μ ε την  Αρ.Πρωτ.: οικ.4258/6-2-2014 του Υπουργείου Υγείας με θέμα "Σχετικά με την τήρηση φορολογικών βιβλίων και στοιχείων των Λογοθεραπευτών και άλλων θεραπευτών ειδικής αγωγής και την έκδοση αποδείξεων" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 4223/2013 , από 01/01/2014, έχουν επέλθει σημαντικές τροποποιήσεις στην τήρηση φορολογικών βιβλίων και στοιχείων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. Συγκεκριμένα:
 • Από 01/01/2014 καταργήθηκε η θεώρηση φορολογικών βιβλίων και στοιχείων.
 • Βάσει των ΠΟΛ.1023 20/01/2014, ΠΟΛ.1288/31/12/2013 και ΠΟΛ.1001 31/12/2013 , οι ασκούντες το επάγγελμα του Λογοθεραπευτή, Λογοπαθολόγου, Λογοπεδικού, Ψυχολόγου, Φυσιοθεραπευτή, Ψυχοθεραπευτή, κλπ., εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών είτε χειρόγραφα, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου και της διεύθυνσης του πελάτη, είτε με χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής, ανεξάρτητα της μορφής του φορέα τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) και της κατηγορίας των βιβλίων τους (απλογραφικά ή διπλογραφικά). Επί μηχανογραφικής έκδοσης, οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών σημαίνονται υποχρεωτικά με τη χρήση φορολογικού μηχανισμού Ε.Α, Φ.Δ.Σ.Σ. Καθώς λοιπόν έχει καταργηθεί από 01/01/2014 η θεώρηση των φορολογικών βιβλίων και στοιχείων και όλα τα παραστατικά είναι αθεώρητα, στις αποδείξεις δεν υπάρχει η υποχρέωση αναγραφής της διάταξης που αναφέρει ότι δεν είναι θεωρημένες οι αποδείξεις.
 Παρακαλούμε για ενέργειες αρμοδιότητάς σας.
                                                                                        Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής
                                                                                            ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *