Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014

ΠΟΛ. 1066/2014-ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.Ε.Δ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΞΕΤΑΣΘΗΚΑΝ ΜΕΧΡΙ 31/12/2013

Mε την Πολ.1066/27.2.2014 τουΥΠΟΙΚ με θέμα " Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 50 του ν. 4238/2014 αναφορικά με την εξέταση από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης (Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών) υποθέσεων που είχαν εισαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Διαφορών (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.) του άρθρου 70Α του ν.2238/1994 και οδηγίες για την εφαρμογή τους" διευκρινίζονται τα ακόλουθα,
Ειδικότερα,
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν.4238/2014 (ΦΕΚ Α΄ 38/17.2.2014) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» αναφορικά με την δυνατότητα εξέτασης από την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (πρώην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης), στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας του άρθρου 63 του ν.4174/2013 όπως ισχύει, υποθέσεων (αιτήσεων επί εκδοθεισών μέχρι 31.7.2013 καταλογιστικών πράξεων του ελέγχου) οι οποίες είχαν εισαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 Α' του ν.2238/1994 ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.) και δεν εξετάσθηκαν από αυτή σύμφωνα με προβλεπόμενα στο άρθρο τέταρτο του ν.4183/2013 (ΦΕΚ186Α΄/11.9.2013) μέχρι και 31.12.2013 και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή εφαρμογή τους: ..................
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1066/2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3paU5Uamg2ZFRyUkU/edit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *