Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014

ΠΟΛ.1035/2014- ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε ΣΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΚΥΡΙΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Με την Πολ.1035/30.12014 του ΥΠΟΙΚ ( που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 178/31.1.2014 τεύχος Β') με θέμα " Καθορισμός διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης ειδικών περιπτώσεων του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ)" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
 Σε περίπτωση που οι κύριοι ή επικαρπωτές ακινήτου, στο οποίο επιβλήθηκε Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. ετών 2011 και 2012 είναι περισσότεροι του ενός και το τέλος δεν εξοφλήθηκε στο σύνολό του ή εν μέρει μέσω του λογαριασμού κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά βεβαιώθηκε στο όνομα ενός εξ αυτών, παρέχεται η δυνατότητα σε αυτόν να προσέλθει στον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. και, προσκομίζοντας αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν ο Α.Φ.Μ. ή τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας, από τα οποία δύναται να προκύψει ο Α.Φ.Μ., καθώς και τα ποσοστά ιδιοκτησίας όλων των άλλων κυρίων ή επικαρπωτών του ακινήτου, να αιτηθεί τον επιμερισμό του βεβαιωμένου τέλους ανάλογα με τα ποσοστά τους, έτσι ώστε να μην υπολείπεται ποσό Ε.Ε.T.H.Δ.E. που να μην μπορεί να βεβαιωθεί.  ............
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1035/2014. 
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pbjBISHdDV2hfRVE/edit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *