Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2014

Δ12Β 1035675 ΕΞ 2014- ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ Φ. Ε. ΣΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒ/ΝΤΑΙ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ

Mε την Δ.Λ Αρ. Πρωτ: Δ12Β 1035675 ΕΞ 2014 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Παρακράτηση φόρου εισοδήματος στις αμοιβές που καταβάλλονται σε ιδιωτικές κλινικές" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
  Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και δεδομένου ότι το αριθ. Δ12Β1070914ΕΞ2010/28.5.2010 έγγραφό μας ισχύει για καταβολές που πραγματοποιούνται από την έκδοσή του και μετά, ανεξάρτητα αν τα σχετικά φορολογικά στοιχεία έχουν εκδοθεί πριν από την παραπάνω ημερομηνία, προκύπτει ότι ο συντελεστής παρακράτησης φόρου εισοδήματος 8% δεν εφαρμόζεται αναδρομικά σε καταβολές που είχαν πραγματοποιηθεί πριν τις 28.5.2010 και αφορούσαν στο 90% του ποσού των εκδοθέντων φορολογικών στοιχείων, για τις οποίες είχε διενεργηθεί παρακράτηση φόρου με συντελεστή 4%, καθόσον σύμφωνα με την πάγια θέση της Διοίκησης σε περίπτωση τμηματικών καταβολών εφαρμόζεται κάθε φορά ο οικείος συντελεστής παρακράτησης φόρου που ισχύει κατά το χρόνο καταβολής της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών.
 Δείτε ολόκληρη την Δ.Λ Δ12Β 1035675 ΕΞ 2014
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pOW9nSFVUUlNjY2s/edit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *