Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014

ΠΟΛ.1048/2014-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Π.Φ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ.Λ.Π

Με την Πολ. 1048/11.2.2014 του Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ(που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 417/20-2-2014 τεύχος Β') με θέμα " Τρόπος υποβολής της δήλωσης και απόδοσης του φόρου που παρακρατείται στις αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν.4172/2013" ορίζεται ότι.
*  Από παραδρομή του Εθνικού Τυπογραφείου και όχι των Υπαλλήλων του ΥΠΟΙΚ όπως μερικοί ανακριβώς ισχυρίζονται, επισυνάφθηκε στην Πολ.1048 /2014 λάθος υπόδειγμα Δήλωσης (το υπόδειγμα  της Πολ.1049/2014 )
Ειδικότερα,
 * Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, οι φορείς γενικής κυβέρνησης ή κάθε φορολογούμενος που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, αλλά δραστηριοποιείται μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα υποχρεούται να παρακρατεί φόρο κατά την πληρωμή αμοιβών για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167) και να αποδίδει τον παρακρατηθέντα φόρο με προσωρινές δηλώσεις ως εξής:Οι εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες αρχικές και τροποποιητικές προσωρινές δηλώσεις απόδοσης του παρακρατηθέντα φόρου, φορολογικού έτους 2014, υποβάλλονται και ο φόρος αποδίδεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο) www.gsis.gr
 *  Οι υπόχρεοι παρακράτησης φόρου με συντελεστή είκοσι (20%) τοις εκατό, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167) υποχρεούνται να υποβάλλουν προσωρινή δήλωση το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής, η οποία περιλαμβάνει τα ακαθάριστα ποσά που έχουν καταβληθεί και τον παρακρατηθέντα φόρο  .........
 Δείτε ολόκληρη την Πολ.1048/2014.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3paTRmQU05dzBIb3c/edit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *