Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014

ΠΟΛ. 1034/2014-ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΜΕ TH ΜΟΡΦΗ ΔΑΝΕΙΟΥ

Με την Πολ. 1034/30.1.2014 του ΥΠΟΙΚ ( που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 327/13-2-2014 τεύχος Β') με θέμα "Προσδιορισμός μέσου επιτοκίου αγοράς κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167)"ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
Ως μέσο επιτόκιο αγοράς, για την εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν. 4172/2013, λαμβάνεται το επιτόκιο των τραπεζικών δανείων σε ευρώ, προς ιδιώτες, με τη μεθοδολογία που ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδας ανά μήνα, ανά κατηγορία και ανά υποκατηγορία δανείου. Αναλυτικότερα, προκειμένου για συμβάσεις καταναλωτικών, στεγαστικών, ανοιχτών δανείων και υπεραναλήψεων από τρεχούμενους λογαριασμούς λαμβάνεται το επιτόκιο της αντίστοιχης κατηγορίας και υποκατηγορίας δανείου όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδας, για τον μήνα κατά τον οποίο ελήφθη η παροχή.
Για συμβάσεις λοιπών δανείων, λαμβάνεται το επιτόκιο κατ’ αναλογία των όσων ισχύουν για τα καταναλωτικά δάνεια..........
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1034/2014. 
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pMElBUFlYQ0R2c1k/edit 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *