Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2016

ΣΛΟΤ: Α.Π.1288/2016-ΥΠΟΓΡΑΦΗ Η ΜΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΤΗ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 1288 ΕΞ 23.6.2016 του ΣΛΟΤ με θέμα " Υπογραφή ή μη όλων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από λογιστή»" η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.    
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 1. To ερώτημα αυτό δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του ΣΛΟΤ, αλλά αφορά το Υπουργείο Οικονομικών.
 2. Το τέλος επιτηδεύματος δεν είναι φόρος εισοδήματος και συνεπώς δεν περιλαμβάνεται στο φόρο εισοδήματος, αλλά στα λοιπά έξοδα.
 3. Το ερώτημα 3 δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του ΣΛΟΤ. Ωστόσο, από 01.01.2015 τα λογιστικά βιβλία τηρούνται βάσει των ΕΛΠ, εκτός εάν η οντότητα υποχρεούται βάσει νόμου ή επιλέξει να εφαρμόσει τα ΔΛΠ (Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) κατ’ επιλογή της οντότητας ή υποχρεωτικά (άρθρο 1 ν. 4308/2014).
Δείτε ολόκληρη την 1288/2016 Γνωμ. του ΣΛΟΤ.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pWjdtLUpNdlAwdDA/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *