Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2016

ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1104799 ΕΞ 2016-ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ Φ.Η.Μ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ Α.Λ.Σ

Mε την  Αρ. Πρωτ.: ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1104799 ΕΞ 11.7.2016 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Απαλλαγή της χρήσης φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού για την έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών από δικηγορικές εταιρείες του ν.4194/2013" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Απαντώντας σε γραπτά και προφορικά ερωτήματα, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, διευκρινίζεται ότι για την εφαρμογή της Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1002/31.12.2014 (ΦΕΚ 3 Β'/5.1.2015) όπως ισχύει από 1.1.2015 και εξής, οι Αστικές Επαγγελματικές Δικηγορικές εταιρείες (δικηγορικές εταιρείες) οι οποίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν.4194/2013 (ΦΕΚ 208 Α'/27.09.2013) επιτρέπεται να συσταθούν μόνο μεταξύ εν ενεργεία δικηγόρων, με αποκλειστικό σκοπό την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών, περιλαμβάνονται στην έννοια του δικηγόρου της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της ΠΟΛ.1002/31.12.2014 και κατά συνέπεια δύνανται να μη χρησιμοποιούν φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό για την έκδοση των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, με τις προϋποθέσεις που τίθενται σε αυτή
                  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
                                                  ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΪΤΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *