Τρίτη, 26 Ιουλίου 2016

ΠΟΛ.1100/2016-Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 30/9/2016 ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Με την Πολ.1100/6.7.2016 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ ( που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2293/25.7.2016 τεύχος Β') με θέμα " Παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στο προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. ΠΟΛ.1124/2015 Απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων για τα νομικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 65Α του ν.4174/2013" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα, 
                                       αποφασίζουμε
Στην παράγραφο 7 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1124/18.6.2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. (Β’1196) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: 
 «Η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής των ετήσιων φορολογικών πιστοποιητικών που λήγει την 31.7.2016 παρατείνεται έως και την 30.9.2016»
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
                                       O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *