Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2016

ΣΛΟΤ: Α.Π 1239/2016-ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 1239 ΕΞ 23.6.2016 του ΣΛΟΤ με θέμα " Τεκμαρτά έσοδα και έξοδα "η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.    
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Εάν η οντότητα επιθυμεί να παρακολουθεί τα τεκμαρτά έξοδα και έσοδα ιδιόχρησης ακινήτων μέσω του σχεδίου λογαριασμών της, μπορεί να χρεώνεται κατάλληλος υπολογαριασμός τεκμαρτού εξόδου των ενοικίων (του κωδ. 62.04 στο σχέδιο λογαριασμών του ΕΓΛΣ ή του 64.05 στα ΕΛΠ), με πίστωση του λογαριασμού του τεκμαρτού εσόδου (υπολογαριασμός του κωδ. 75 στο σχέδιο λογαριασμών του ΕΓΛΣ ή του 71.04 στα ΕΛΠ). Οι σχετικοί λογαριασμοί ωστόσο απαλείφονται για σκοπούς σύνταξης των λογιστικών καταστάσεων, δηλαδή δεν προσαυξάνουν αντίστοιχα τα σχετικά έσοδα και έξοδα.
Δείτε ολόκληρη την 1239/2016  Γνωμ. του ΣΛΟΤ
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pVmlTb3JaSlJLaFU/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *