Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2016

Ν.4403/2016 - Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ Γ.Σ & ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4403/2016 (ΦΕΚ 125 7.7.2016 τεύχος Α') με θέμα "Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών,.......και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού."
*  Στην αναρτησή μας της 29/6/2016 έχουμε αναλύσει τις αλλαγές που επέρχονται με το Ν.4403/2016.

Κατεβάσετε τον Ν.4403/2016.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pY0Zjb18zU29ncGc/view?usp=sharing 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *