Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2016

ΔΕΑΦ Β'1110696 ΕΞ 2016-ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΣΤΙΣ ΑΜΟΒΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡ. Δ' ΤΗΣ §1 ΤΟΥ ΑΡΘ 64 ΤΟΥ Ν.4172/2013

Mε την  Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΑΦ Β'1110696 ΕΞ 18.7.2016  της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "
Διευκρινίσεις σχετικά με τον χρόνο διενέργειας παρακράτησης φόρου στις αμοιβές της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4172/2013, καθώς και τον χρόνο συμψηφισμού του φόρου που παρακρατείται με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013, στα εισοδήματα φορολογικού έτους 2014 και επόμενων" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Χρόνος διενέργειας της παρακράτησης φόρου στις αμοιβές διοίκησης, καθώς και τις αμοιβές για συμβουλευτικές και άλλες παρόμοιες υπηρεσίες, με βάση τις διατάξεις των περ. δ' των παρ. 1 των άρθρων 62 και 64 του ν. 4172/2013, θεωρείται ο χρόνος έκδοσης του παραστατικού, ήτοι η πίστωση των εν λόγω ποσών στα βιβλία του αντισυμβαλλόμενου και ο φόρος αποδίδεται στο τέλος του δεύτερου μήνα από τον πιο πάνω χρόνο.
Δείτε ολόκληρη την :ΔΕΑΦ Β'1110696 ΕΞ 2016

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *