Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2016

ΣΛΟΤ: Α.Π 1139/2016-ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Δ.Α. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

 Με την  Αριθμ. Πρωτ. 1139 ΕΞ 1.6.2016 του ΣΛΟΤ με θέμα " Τρόπος έκδοσης δ.α. κατά την παραλαβή ακατάλληλων εμπορευμάτων από χωματερή (χαδα) ή κάδους απορριμμάτων με σκοπό την πώληση προς ανακύκλωση " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.    
ΑΠΑΝΤΗΣΗ  
Από λογιστική σκοπιά, τα συλλεγόμενα αγαθά, εφόσον προορίζονται για μεταπώληση, αποτελούν αποθέματα για την επιχείρηση και αναγνωρίζονται με βάση το κόστος κτήσης τους που περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών μέχρις ότου φθάσουν στην παρούσα θέση και κατάστασή τους, βάσει του άρθρου 20 του νόμου 4308/2014. Για τη διακίνησή τους εφαρμόζεται η τεκμηρίωση της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του νόμου 4038/2014, με τρόπο που να καθίστανται δυνατές οι ελεγκτικές επαληθεύσεις.
Για παράδειγμα η οντότητα μπορεί να διακινεί τα εν λόγω αποθέματα με παραστατικά επί των οποίων θα αναφέρει τα στοιχεία της, το χώρο συλλογής τους, τη συσκευασία τους, τα τεμάχια, τον τρόπο διακίνησης και αναφορά ότι η ποσότητα θα οριστικοποιηθεί με την μεταφορά τους στις εγκαταστάσεις της.
Στις εγκαταστάσεις της, θα οριστικοποιηθεί η ποσότητα και η συσκευασία και όλα τα σχετικά παραστατικά θα αρχειοθετηθούν με τρόπο που θα επιτρέπει όλες τις σχετικές επαληθεύσεις. Για τις πτυχές του θέματος που αφορούν τη φορολογική διοίκηση, αρμόδιο είναι το Υπουργείο Οικονομικών.

Δείτε ολόκληρη την 1139/2016  Γνωμ. του ΣΛΟΤ.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pZDNnWktCVU14eDA/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *