Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2016

ΣΛΟΤ:Α.Π 1158/2016-ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΤΗΣ ΕΣΩΤΕ. ΛΟΓ. ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗ ΕΙΣ ΜΕΤ. ΣΤΟ Χ.Α

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 1158 ΕΞ 1.6.2016 του ΣΛΟΤ με θέμα "  Προσδιορισμός των ιδίων κεφαλαίων και της εσωτερικής λογιστικής αξίας των μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο μετοχών Α.Ε.»" η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.    
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 [...]
Τα αποτελέσματα χρήσης καθώς και η λογιστική καθαρή θέση της οντότητας, προσδιορίζονται από τον νόμιμα συνταγμένο ισολογισμό. Εφόσον υπάρχουν παρατηρήσεις των ορκωτών ελεγκτών που αφορούν παραβίαση του λογιστικού πλαισίου και δεν αμφισβητούνται από τη διοίκηση της οντότητας, οι επιπτώσεις τους λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της λογιστικής καθαρής θέσης και των αποτελεσμάτων. Η αρχή αυτή ίσχυε και στα πλαίσια του Ε.Γ.Λ.Σ.
 Δείτε ολόκληρη την 1158/2016 Γνωμ. του ΣΛΟΤ.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTVJhUGlETUV3Mjg/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *