Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2016

ΔΕΑΦ Β' 1110286 ΕΞ 2016 -ΔΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Γ.Κ ΟΤΑΝ ΑΥΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΠΙΣΤ. ΙΔΡΥΜ

Mε την  Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β' 1110286 ΕΞ 18.7.2016  της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Σχετικά με την υποχρέωση διενέργειας παρακράτησης φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013, σε περίπτωση που η πληρωμή των προμηθευτών πραγματοποιείται, σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης, με κατάσχεση εις χείρας τρίτων (πιστωτικών ιδρυμάτων)" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Κατά την πληρωμή των προμηθευτών των φορέων γενικής κυβέρνησης για τις παρασχεθείσες σε αυτούς υπηρεσίες, όταν αυτή πραγματοποιείται με κατάσχεση εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων των τραπεζικών λογαριασμών που τηρούν οι εν λόγω φορείς, χωρίς, επομένως, οι φορείς γενικής κυβέρνησης να καταβάλλουν οι ίδιοι ή να εκδίδουν τη σχετική εντολή πληρωμής, δεν ενεργείται η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 παρακράτηση φόρου από το πιστωτικό ίδρυμα καθόσον αυτό απλώς αποδίδει τα κατασχεθέντα.
Δείτε ολόκληρη την  ΔΕΑΦ Β' 1110286 ΕΞ 2016
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pMGJqeFN6WEIxbjQ/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *