Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2016

ΔΕΑΦΑ 1101713 ΕΞ2016-ΔΕΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤ. ΤΟΥ ΑΡΘΡ.12 ΤΟΥ Ν.4172/2013 ΟΤΑΝ Ο ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

Με την Δ.Λ.  Αρ. Πρωτ. : ΔΕΑΦΑ 1101713 ΕΞ4.7.2016 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Απάντηση σε ερώτημα." (Περί υπαγωγής φορολογουμένου στις διατάξεις της περ.στ΄ της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013, όταν ο ένας από τους δύο εργοδότες είναι στην αλλοδαπή και στερείται ελληνικού Α.Φ.Μ.) διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειικότερα,
Το εισόδημα που προέρχεται βάσει σύμβασης με εργοδότη –επιχείρηση με έδρα στην αλλοδαπή, είτε πρόκειται για το μοναδικό εργοδότη, είτε για έναν από τους εργοδότες που προβλέπονται στην περ.στ΄ της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013, παρά το γεγονός ότι είναι εισόδημα ημεδαπής, δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4172/2013. Η ευνοϊκότερη φορολόγηση που προβλέπεται με τις εν λόγω διατάξεις αφορά μόνον εισόδημα ημεδαπής που αποκτάται βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα ή που δραστηριοποιούνται μέσω μόνιμης εγκατάστασης στη Ελλάδα.
Δείτε ολόκληρη την Δ.Λ .ΔΕΑΦΑ 1101713 ΕΞ2016.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *