Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2016

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ-ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ-ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Με την τροπολογία (585/109 26.7.2016) που κατατέθηκε  στην Βουλή στο σχέδιο νόμου με θέμα "Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέμηση του Λαθρεμπορίου..." παρατείνεται  χωρίς διάρκεια το φορολογικό
πιστοποιητικό.
Ειδικότερα, 
1. Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις  καθίσταται για την Φορολογική αρχή  Πληροφοριακό , Ελεγχόμενο και για τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις  Προαιρετικό , χωρίς το προβλεπόμενο πρόστιμο το οποίον θεωρείτο από έγκριτους νομικούς αντισυνταγματικό
 Ουσιαστικά ...... απογυμνώνεται η απόκτησή του.
   Επίσης με την τροπολογία αυτή επέρχονται και οι παρακάτω φορολογικές αλλαγές:
2. Ορίζεται, σε σχέση με την προβλεπόμενη παρακράτηση τρία τοις εκατό (3%) για αμοιβές που εισπράττονται από εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων, ότι σε περίπτωση εισφοράς όλου ή μέρους δημόσιου τεχνικού έργου από τον αρχικό ανάδοχο σε κοινοπραξία ή εταιρεία στην οποία συμμετέχει και ο ίδιος, η εν λόγω παρακράτηση ενεργείται μόνο από τον εργοδότη κατά την καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος στον αρχικό ανάδοχο. .
3. Ορίζεται, ειδικά για την καταβολή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων με καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης την 31η Δεκεμβρίου εκάστου φορολογικού έτους, ότι γίνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου μήνα του επόμενου έτους, ενώ για τις δηλώσεις αυτής της περίπτωσης που υποβάλλονται στη ΔΟΥ εμπρόθεσμα και η πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εκδίδεται μετά την 31η Δεκεμβρίου, η καταβολή γίνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου.
4. Παρατείνεται για τρία (3) έτη η παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για έκδοση των οριζόμενων πράξεων προσδιορισμού του φόρου καθώς και κάθε άλλης πράξης επιβολής φόρων, τελών, προστίμων ή εισφορών, για τις υποθέσεις που μεταφέρονται ή έχουν ήδη μεταφερθεί από την Ε.ΓΣ.Δ.Ο.Ε  στη ΓΓΔΕ.
 5. Δεν συνυπολογίζεται ειδικά για το έτος 2016 στη συνολική αξία των δικαιωμάτων επί ακινήτου για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ, η αξία των δικαιωμάτων επί γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.
6. Ορίζεται ειδικά για το έτος 2016 η 30η Σεπτεμβρίου ενεστώτος έτους και η 31η Ιανουάριου 2017, ως η καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης και της τελευταίας δόσης αντίστοιχα, του ΕΝΦΙΑ.
Δείτε την τροπολογία.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pZklINkJoMWdDdFU/view?usp=sharing  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *