Τρίτη, 5 Ιουλίου 2016

Σ.τ.Ε 1445/2016-ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΖΥΓΩΝ ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Αναρτήθηκε στο site του Σ.τ. Ε η απόφαση 1445/2016 με θέμα 'Έννοια της κατοικίας φυσικού προσώπου στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 περ. α΄του ν. 4172/2013.
 Ειδικότερα, 
Kατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 3 και 4 παρ. 1 του ν. 4172/2013, σύμφωνα με όσα εκτίθενται στην απόφαση, «σε φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά του, ήτοι για εκείνο που προκύπτει τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή, υπόκειται, μεταξύ άλλων, το φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει δηλαδή σ’ αυτήν μόνιμη και κύρια πραγματική εγκατάσταση, την οποία έχει καταστήσει, σύμφωνα με τη βούληση του, το κέντρο των εν γένει βιοτικών του σχέσεων και ζωτικών συμφερόντων (πρβλ. καθ’ ερμηνεία του άρθρου 51 ΑΚ, ΣτΕ 259, 3254/2011, 1113/2008 κ.ά., ΑΠ 660/2015, 1730/2009 κ.ά.), το οποίο αποτελεί στοιχείο προσδιοριστικό της έννοιας της κατοικίας.
Δείτε ολόκληρη την περίληψη
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTE9CZE5vUkllVzA/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *