Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2016

ΔΕΑΦ Α 1095604 ΕΞ 2016-Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ Φ.Π ΕΚΠΙΠΤΕΙ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΤΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ

Με την Δ.Λ. Αρ. Πρωτ. ΔΕΑΦ Α 1095604 ΕΞ 24.6.2016 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Αποσβέσεις δαπανών μισθωτή φυσικού προσώπου που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα που ανέγειρε ακίνητο σε οικόπεδο του εκμισθωτή" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Στην αίτηση σας αναφέρεστε ότι σε οικόπεδο κυριότητας από κοινού φυσικού και νομικού προσώπου (εκμισθωτές) συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης με φυσικό πρόσωπο για χρονικό διάστημα από 1.9.2014 έως 31.8.2026. Ο μισθωτής-φυσικό πρόσωπο έχει προβεί εντός του φορολογικού έτους 2015 σε δαπάνες ανέγερσης κτίσματος για την άσκηση επιχείρησης σταθμού εξυπηρέτησης αυτοκινήτων. Μας ρωτάτε για τη φορολογική αντιμετώπιση των δαπανών ανέγερσης του κτίσματος. Κατόπιν των ανωτέρω, ο μισθωτής (φυσικό πρόσωπο) που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα εκπίπτει τις δαπάνες αυτές από τα ακαθάριστα έσοδά του, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του ν.4172/2013, επιμερίζοντας αυτές στα έτη της μίσθωσης.
Δείτε ολόκληρη  την ΔΕΑΦ Α 1095604 ΕΞ 2016

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *