Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2016

ΣΛΟΤ: Α.Π. 1020/2016-ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Δ.Π.Χ.Α

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 1020 ΕΞ 23.6.2016 του ΣΛΟΤ με θέμα "  Υποχρέωση εφαρμογής των Διεθνή Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφορά "η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.    
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1. Στους ορισμούς του Παραρτήματος Α του νόμου 4308/2014, ως θυγατρική οντότητα ορίζεται η οντότητα που ελέγχεται από μια μητρική οντότητα άμεσα ή έμμεσα, σύμφωνα με την Οδηγία 2013/34/ΕΕ.
 2. Στο κείμενο της παραγράφου 3(β) του νόμου πάντως δεν γίνεται ρητή αναφορά σχετικά με την υποχρέωση οντότητας που είναι έμμεσα θυγατρική εισηγμένης.
 3. Το ερώτημα δεν αφορά αμιγώς ερμηνεία λογιστικού κανόνα και κρίνουμε σκόπιμη την από μέρους σας υποβολή ερωτήματος προς τη Διεύθυνση Εταιρειών και ΓΕ.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Δείτε ολόκληρη την 1020/2016 Γνωμ. του ΣΛΟΤ.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pX1JBakJPVFVxSWs/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *