Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2016

ΣΛΟΤ : A.Π 1029/2016-ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 1029 ΕΞ 17.5.2016 του ΣΛΟΤ με θέμα " Ψηφιοποίηση παραστατικών "   η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.    
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Από λογιστική σκοπιά, οι επιχειρήσεις δεν έχουν υποχρέωση να φυλάσσουν στο αρχείο τους τα πρωτότυπα παραστατικά σε έντυπη μορφή. Υποχρεούνται όμως:
(α) να διαθέτουν σύστημα αναζήτησης, εμφάνισης και εκτύπωσης ή αναπαραγωγής αυτών,για τη διευκόλυνση οποιουδήποτε ελέγχου (άρθρο 7), και
(β) να έχουν σε λειτουργία κατάλληλες δικλίδες αναφορικά με την τεκμηρίωση των συναλλαγών και τη δυνατότητα συσχέτισης των συναλλαγών με τα λογιστικά αρχεία και τις χρηματοοικονομικέςκαταστάσεις, καθώς και για την εύλογη διασφάλιση της αυθεντικότητας των παραστατικών των συναλλαγώνκαι την ακεραιότητα του περιεχομένου τους, με σκοπό την επιβεβαίωση της προέλευσήςτους και την τεκμηρίωση της συναλλαγής (άρθρο 5 παράγραφος 7).
Σημειώνουμε ότι για τις φορολογικές πτυχές του ερωτήματος αρμόδιο είναι το Υπουργείο Οικονομικών.

Δείτε ολόκληρη την  1029/2016 Γνωμ. του ΣΛΟΤ.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pVVBMUTd6M3FNUUE/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *