Τρίτη, 7 Ιουνίου 2016

ΔΕΑΦΒ 1086197 ΕΞ 2016 -Η ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΛΠ ΣΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕ ΤΟ Ν.2166/93

Mε την  Αρ. Πρωτ: ΔΕΑΦΒ 1086197 ΕΞ 6.6. 2016 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ   με θέμα " Υποχρέωση τεκμηρίωσης των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών του άρθρου 21 του ν.4174/2013 για επιχειρήσεις που συγχωνεύονται με απορρόφηση με βάση τις διατάξεις του ν. 2166/1993." διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Σε περίπτωση συγχώνευσης επιχειρήσεων με απορρόφηση με βάση τις διατάξεις του ν. 2166/1993, για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται από την απορροφούμενη εταιρεία μετά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού και μέχρι τον χρόνο ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού (ημερομηνία καταχώρησης της απόφασης στο Γ.Ε.Μ.Η.), υποχρέωση κατάρτισης Φακέλου τεκμηρίωσης και υποβολής συνοπτικού πίνακα πληροφοριών, εφόσον πληρούνται οι οριζόμενες στο άρθρο 21 του ν. 4174/2013 προϋποθέσεις, έχει η απορροφώσα εταιρεία.
 Ειδικότερα, η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει τις συναλλαγές εκείνες που πραγματοποίησε στο πιο πάνω χρονικό διάστημα η απορροφούμενη εταιρεία με άλλες συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες και όχι τις συναλλαγές μεταξύ της απορροφώσας και της απορροφούμενης εταιρείας, καθόσον οι πράξεις αυτές μπορούν να αντιλογισθούν στα βιβλία της απορροφώσας εταιρείας, με λογιστική τακτοποιητική εγγραφή, μετά την ολοκλήρωση της απορρόφησης και την ενσωμάτωση των δεδομένων των απορροφούμενων εταιρειών στα βιβλία της (Δ12Β 1125529 ΕΞ2010/27.9.2010 έγγραφό μας) και ως εκ τούτου, δεν υφίσταται υποχρέωση τεκμηρίωσης αυτών.
Δείτε ολόκληρη την  ΔΕΑΦΒ 1086197 ΕΞ  2016.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *