Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2016

ΔΕΑΦ Β'1095061 ΕΞ 2016 -ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΠΟΥ ΣΥΣΤΑΘΗΚΕ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΑΓΡΟΤΗ

Με την  Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β'1095061 ΕΞ 22.6. 2016 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Φορολογική μεταχείριση κοινωνίας κληρονόμων που συστάθηκε μετά τον θάνατο αγρότη, με σκοπό την πώληση της αγροτικής παραγωγής του θανόντος." διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδιοτερα,
Δεδομένου ότι ο συντελεστής δεκατρία τοις εκατό (13%) της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 4172/2013 εφαρμόζεται αποκλειστικά στα αναφερόμενα στις διατάξεις αυτές πρόσωπα, προκύπτει ότι η κοινωνία κληρονόμων δεν υπόκειται σε φόρο με τον πιο πάνω συντελεστή, αλλά με τον συντελεστή που προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ίδιου νόμου και με βάση όσα ειδικότερα ορίζονται σε αυτές.
Επίσης γίνεται δεκτό ότι η εν λόγω κοινωνία κληρονόμων δεν έχει υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος με τις ίδιες προϋποθέσεις που θα εφαρμόζονταν στον αγρότη αν ασκούσε ο ίδιος την επιχειρηματική δραστηριότητα, ήτοι μέχρι τη συμπλήρωση της πενταετίας από την ένταξή του στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΑΦ Β'1095061 ΕΞ 2016.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pdEo1b3NybE9GUXM/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *