Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016

ΔΕΑΦ Β 1087947 ΕΞ 2016- Η ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 3% ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ & ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ & ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟ

Με την Δ.Λ.  Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1087947 ΕΞ 2016  της Γ.Γ.Δ.Ε.  του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Εφαρμογή των διατάξεων των περ. δ' των παρ. 1 των άρθρων 62 και 64 του ν. 4172/2013, σε περίπτωση εισφοράς δημόσιου τεχνικού έργου" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Στις πιο πάνω περιπτώσεις εισφοράς δημόσιου τεχνικού έργου θα έπρεπε να διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή τρία τοις εκατό (3%) δύο φορές, τόσο κατά την καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος από τον εργοδότη (Δημόσιο, Δήμο, κλπ) στον ανάδοχο όσο και από τον ανάδοχο κατά την καταβολή του πιο πάνω ποσού ως αμοιβή στην κατασκευάστρια κοινοπραξία ή εταιρεία. Στη συνέχεια, ο παρακρατούμενος κατά τα ανωτέρω φόρος θα έπρεπε να συμψηφίζεται με τον φόρο εισοδήματος που αναλογεί στα πιο πάνω πρόσωπα. 
Δείτε ολόκληρη την Δ.Λ  ΔΕΑΦ Β 1087947 ΕΞ 2016.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pSzY3cDBYNzc4bjQ/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *