Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2016

ΔΕΑΦ Β' 1084349 ΕΞ 2016 -Ο ΝΟΜΟΣ 4172/2013 ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ Ε.Κ.Ε.Ε. ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 8 ΤΟΥ Ν.2367/95

Με την  Αρ. Πρωτ: ΔΕΑΦ Β' 1084349 ΕΞ 1.6.2016 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του ν. 2367/1995 περί Εταιρειών Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι με την ως άνω φορολόγηση των αμοιβών προς τα μέλη του ΔΣ ή τους υπαλλήλους της Ε.Κ.Ε.Σ. καθώς και των μερισμάτων προς τους μετόχους της Ε.Κ.Ε.Σ. στο όνομα της Ε.Κ.Ε.Σ. εξαντλείται η υποχρέωση φορολόγησης των μελών του ΔΣ και των υπαλλήλων για τις αμοιβές αυτές και ομοίως εξαντλείται η υποχρέωση φορολόγησης των μετόχων για τα μερίσματα που λαμβάνουν καθώς και όταν οι μέτοχοι των Ε.Κ.Ε.Σ. είναι νομικά πρόσωπα τα οποία προβαίνουν σε περαιτέρω διανομές στους εταίρους ή μετόχους των νομικών προσώπων αυτών.
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΑΦ Β' 1084349 ΕΞ 2016.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3paTk0NW1PSGNESzQ/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *