Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2016

ΣΛΟΤ: Α.Π 1153/2016-ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΦΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 1153 ΕΞ 1.6.2016 του ΣΛΟΤ με θέμα " Απεικόνιση φόρων στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Α.Ε  " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.    
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Αν το άθροισμα του παρακρατηθέντος και προκαταβληθέντος φόρου είναι μεγαλύτερο από τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει στη χρήση, το υπόλοιπο (χρεωστικό) εμφανίζεται ως απαίτηση. Για παράδειγμα, αν για το 2015 με τη δήλωση του έτους 2014, έχει προκαταβληθεί φόρος για το 2015 ευρώ 100, εντός της χρήσης 2015 παρακρατήθηκε φόρος ευρώ 20 και ο προκύψας φόρος (έξοδο) της χρήσεως 2015 είναι 90, το ποσό που θα εμφανισθεί ως απαίτηση στον ισολογισμό της 31.12.2015 θα είναι 100+20-90=30.
Οι φόροι που δεν προσδιορίζονται με βάση το εισόδημα, όπως το τέλος επιτηδεύματος, δεν αποτελούν φόρο εισοδήματος, αλλά λοιπά έξοδα και καταχωρούνται ως τέτοια στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
Η εγγραφή της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος για τη χρήση 2016 που υπολογίζεται και καταβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του έτους 2015, γίνεται με την καταβολή της εντός της χρήσεως 2016.
 Δείτε ολόκληρη την 1153/2016 Γνωμ. του ΣΛΟΤ.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pWHpYcjhzV3FPZTA/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *