Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016

ΣΛΟΤ:Α.Π 1078/2016- ΠΟΙΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ Ν.4308/2014 ΑΡΘΡΟ 1 § 3β

 Με την  Αριθμ. Πρωτ. 1078 ΕΞ 1.6.2016 του ΣΛΟΤ με θέμα "Ποια θεωρείται «μητρική εταιρεία» αναφορικά με τη διάταξη του Νόμου 4308 άρθρο 1 παρ. 3β." η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.    
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1. Στους ορισμούς του Παραρτήματος Α του νόμου 4308/2014, ως θυγατρική οντότητα ορίζεται η οντότητα που ελέγχεται από μια μητρική οντότητα άμεσα ή έμμεσα, σύμφωνα με την Οδηγία 2013/34/ΕΕ.
 2. Στο κείμενο της παραγράφου 3(β) του νόμου πάντως δεν γίνεται ρητή αναφορά σχετικά με την υποχρέωση οντότητας που είναι έμμεσα θυγατρική εισηγμένης.
 3. Το ερώτημα δεν αφορά αμιγώς ερμηνεία λογιστικού κανόνα και κρίνουμε σκόπιμη την από μέρους σας υποβολή ερωτήματος προς τη Διεύθυνση Εταιρειών και ΓΕ.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης
 Δείτε ολόκληρη την 1078/2016. 
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pMnJNU01BMmREcDA/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *