Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2016

ΔΕΦΚΦ Γ 1082467 ΕΞ 2016 - Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Με την  Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Γ 1082467 ΕΞ 31.5.2016 τηε Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 59 του ν.4389/2016 (94 Α') -Τροποποίηση διατάξεων των νόμων 2960/2001 και 3833/2010" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Με το άρθρο 59 του κοινοποιούμενου νόμου, επέρχονται τροποποιήσεις των διατάξεων των άρθρων 120, 121, 123, 126 και 141 του ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (265 Α'), καθώς και αντικατάσταση του άρθρου 17 του ν.3833/2010 (40 Α').
Με σκοπό την αναμόρφωση της φορολογικής μεταχείρισης των επιβατικών αυτοκινήτων και των ελαφρών φορτηγών, μικτού βάρους μέχρι 3,5 τόνους, ως προς την επιβολή του τέλους ταξινόμησης, με το εν λόγω άρθρο προστίθεται περίπτωση κ' στο άρθρο 120 του ν.2960/2001, αντικαθίστανται οι παράγραφοι 2, 3, 4, 5 και 7, καθώς και το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 121, το άρθρο 123 και η παράγραφος 1 του άρθρου 126 του ν.2960/2001.
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΦΚΦ Γ 1082467 ΕΞ 2016
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pUjJjTkpVelI1bFU/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *