Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2016

ΔΕΦΚΦ1082463ΕΞ 2016 - Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ

Με την Αριθ. Πρωτ:ΔΕΦΚΦ1082463ΕΞ 31.5.2016 της ΓΓ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Κοινοποίηση διατάξεων του σχεδίου νόμου «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:
 Ι . Βιομηχανοποιημένα καπνά (άρθρο 60, παράγραφος 1)
 Α) Τσιγάρα
 Με τις διατάξεις της παραγράφου 1α του άρθρου 60 του ως άνω σχεδίου νόμου, ο προβλεπόμενος από τις διατάξεις της περίπτωσης β) της παραγράφου 1 του άρθρου 97 του ν.2960/2001 συντελεστής του αναλογικού φόρου που επιβάλλεται στα τσιγάρα και τα προϊόντα που εξομοιώνονται με αυτά, ο οποίος υπολογίζεται στην τιμή λιανικής πώλησης χιλίων (1.000) τεμαχίων τσιγάρων (1 Φορολογική Μονάδα), ορίζεται σε ποσοστό 26%, αντί του 20% που ισχύει σήμερα.
Β) Λεπτοκομμένος Καπνός .....
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΦΚΦ1082463ΕΞ 2016
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pQVpUeUhLallQR3M/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *