Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016

ΣΛΟΤ: Α.Π 1035 /2016-ΟΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΝΑ ΣΥΝΤΑΞΟΥΝ ΠΛΗΡΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 1035 ΕΞ 17.5.2016 του ΣΛΟΤ με θέμα "Υποβολή-σύνταξη οικονομικών καταστάσεων οντοτήτων που επιλέγουν να συντάξουν προαιρετικά πλήρεις και όχι συνοπτικές καταστάσεις χωρίς να υποχρεώνονται" η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.    
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η πολύ μικρή οντότητα, αλλά και κάθε οντότητα οποιασδήποτε κατηγορίας, μπορεί να συντάξει τις οικονομικές καταστάσεις κάθε ανώτερης κατηγορίας, περιλαμβάνοντας είτε το σύνολο των απαιτούμενων πληροφοριών της ανώτερης κατηγορίας, είτε μέρος αυτών κατά την κρίση της με την προϋπόθεση ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της κατηγορίας της. Για παράδειγμα, μια πολύ μικρή οντότητα μπορεί να συντάξει πλήρεις οικονομικές καταστάσεις βάσει των απαιτήσεων των μεγάλων οντοτήτων, ή να συντάξει επιπρόσθετα των απαιτήσεων της κατηγορίας της, μόνο την κατάσταση ταμιακών ροών.
Δείτε ολόκληρη την  1035/2016 Γνωμ. του ΣΛΟΤ.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNlhRRWdmN3VIYlE/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *