Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2016

ΔΕΑΦ Β'1095069 ΕΞ 2016 - ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΙΩΣΕ

Με την  Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΑΦ Β'1095069 ΕΞ 22.6.2016 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ανώνυμης εταιρείας που τέθηκε σε εκκαθάριση και στη συνέχεια αναβίωσε"διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Σε κάθε περίπτωση, ήτοι κατά την έναρξη, λήξη της εκκαθάρισης, καθώς και κατά την αναβίωση ανώνυμης εταιρείας που προηγουμένως είχε τεθεί σε εκκαθάριση, ως αφετηρία προκειμένου για τον προσδιορισμό του φορολογικού έτους και την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των αντίστοιχων φορολογικών ετών, λαμβάνεται, σύμφωνα και με όσα έχουν διευκρινισθεί με την ΠΟΛ.1060/19.3.2015 εγκύκλιο, η ημερομηνία καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. των σχετικών αποφάσεων ή ισολογισμών και όχι η ημερομηνία σύνταξης των ισολογισμών αυτών. Κατά συνέπεια, οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποβάλλουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματός τους λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα των βιβλίων τους, όπως αυτά εμφανίζονται κατά την ως άνω ημερομηνία καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ.
 Δείτε ολόκληρη την ΔΕΑΦ Β'1095069 ΕΞ 2016
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3paWNuZ1g2SllMRlU/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *