Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2016

ΔΕΑΦ Β 1082935 ΕΞ 2016 -ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΙΜΗ ΑΞΙΑ < 1500€

Mε την Δ.Λ. Αριθ. Πρωτ. ΔΕΑΦ Β 1082935 ΕΞ25.5. 2016 της Γ.Γ.Δ.Ε. του  ΥΠΟΙΚ με θέμα "Απόσβεση παγίων περιουσιακών στοιχείων με αποσβέσιμη αξία μικρότερη από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ." διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Επομένως, αν από τις διατάξεις του ν.4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) δεν παρέχεται η δυνατότητα εφάπαξ απόσβεσης της αξίας κτήσης των περιουσιακών στοιχείων με αποσβέσιμη αξία κατώτερη των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, η όποια διαφορά θα εμφανίζεται στο έντυπο Ν ως προσωρινή διαφορά μεταξύ Φορολογικής και Λογιστικής Βάσης (Κ.Α. 118 και 119) προκειμένου να προκύψει το φορολογικό αποτέλεσμα.
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΑΦ Β 1082935 ΕΞ 2016

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *