Κυριακή, 16 Αυγούστου 2015

ΣΛΟΤ Α.Π. 1178/2015 «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ»

Με τον Αριθμ. Πρωτ.1178 ΕΞ 27.7.2015 του ΣΛΟΤ με θέμα "Λογιστική εγγραφή διατακτικών σίτισης "η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Οποιαδήποτε παροχή προς τους εργαζομένους μιας επιχείρησης, είτε αφορά χρήμα, είτε αφορά είδος, αποτελεί από λογιστικής απόψεως παροχή προς τους εργαζόμενους. Συνεπώς, για σκοπούς παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων περιλαμβάνεται στις παροχές σε εργαζόμενους, ανεξάρτητα από το λογαριασμό στον οποίο παρακολουθείται και του τρόπου με τον οποίο φορολογείται.
Για παράδειγμα, αν μια επιχείρηση επιλέξει να παρουσιάζει την κατάσταση αποτελεσμάτων «κατά είδος», στο κονδύλι παροχές σε εργαζομένους πρέπει να περιλαμβάνεται και αυτό το ποσό, εφόσον είναι σημαντικό και επηρεάζει το ποσό των παροχών σε εργαζομένους. Αντίστοιχα, αν η επιχείρηση παρουσιάζει την κατάσταση αποτελεσμάτων «κατά λειτουργία», η κατανομή του κονδυλίου παροχές σε εργαζομένους στις λειτουργίες, περιλαμβάνει και αυτό το ποσό (εφόσον είναι σημαντικό). 
Για τα φορολογικά θέματα αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών.
                                                               ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Δείτε ολόκληρη την
1178 ΕΞ 27.7.2015 του ΣΛΟΤ
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNV96eTVXZElxdGM/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *