Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2015

ΠΟΛ1183/2015- Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Με την Πολ.1183/20.8.2015  του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (που δημοσιέυθηκε στο ΦΕΚ  1795/20.8.2015  τεύχος Β´)  με θέμα  "Τροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ.1130/25.06.2015 (ΦΕΚ Β΄1257) απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
            αποφασίζουμε,
1. Η παράγραφος 2 της αριθμ. ΠΟΛ.1130/25.6.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1257) απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013, που δεν έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας παρατείνεται μέχρι την 28η Αυγούστου 2015.». 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
                                 Αθήνα, 20 Αυγούστου 2015 
                        Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
                               ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *