Κυριακή, 16 Αυγούστου 2015

ΣΛΟΤ Α.Π. 1006/2015- ΧΡΟΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Κ.Λ.Π

Με τον Αριθμ. Πρωτ.: 1006 ΕΞ 27.7.2015 του ΣΛΟΤ με θέμα «Χρόνος λογιστικής αναγνώρισης των εσόδων αεροπορικής εταιρείας από την πώληση αεροπορικών εισιτηρίων και των δαπανών που σχετίζονται άμεσα με την πραγματοποίηση κάθε πτήσης» η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Βάσει των προβλέψεων του νόμου 4308/2014 με ισχύ από 01.01.2015, τα έσοδα και τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων όταν καθίστανται δουλευμένα και όχι όταν εισπράττονται ή πληρώνονται αντίστοιχα. Συνεπώς το αντίτιμο των εισιτηρίων και τα έξοδα που σχετίζονται με αυτά, αναγνωρίζονται ως έσοδα και έξοδα, όταν το εισιτήριο χρησιμοποιείται (πραγματοποιείται η μεταφορά). Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η συσχέτιση των αναγνωριζόμενων εσόδων με τα σχετικά έξοδα.
Για το θέμα της φορολογικής αναγνώρισης εσόδων και εξόδων, αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών.
Το δεύτερο ερώτημα δεν είναι  κατανοητό και συνεπώς δεν μπορεί να απαντηθεί.
                                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

Δείτε ολόκληρη την Α.Π. 1006 ΕΞ 27.7.2015
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pblZYdHFvaTRuaHM/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *