Σάββατο, 22 Αυγούστου 2015

ΠΟΛ.1184/2015-Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Mε την Πολ.1184/21.8.2015  του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 1816 τεύχος Β´) με θέμα "Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του Ν.4172/2013."ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
    αποφασίζουμε
1. Η παράγραφος 1 της αριθμ. ΠΟΛ.1130/25.6.2015 (ΦΕΚ Β΄1257) όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της από την αριθμ. ΠΟΛ.1151/14.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1500) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του Ν.4172/2013 παρατείνεται μέχρι την 30ή Αυγούστου 2015.». 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
                                            Αθήνα, 21 Αυγούστου 2015 
                                      Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
                                            ΤΡΥΦΩΝΑΣ  ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *