Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2015

ΠΟΛ.1185/2015- Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ

Mε την Πολ.1185/19.8.2015 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος οικονομικού έτους 2015 των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 (O.E., E.E.,κ.λπ.) και της παραγράφου 1 του άρθρου 101 (Α.Ε.,Ε.Π.Ε., κ.λπ.) του Ν.2238/1994 με υπερδωδεκάμηνη χρήση που αρχίζει εντός του 2013 και λήγει εντός του έτους 2014 − Τροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ.1155/2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε." ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
                                         αποφασίζουμε :
Η παράγραφος 1 της αριθμ. ΠΟΛ.1155/16.7.2015 (Β΄ 1519) απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής: «Οι προθεσμίες υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 και της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Ν.2238/1994 με έναρξη εργασιών εντός του έτους 2013 και λήξη της υπερδωδεκάμηνης χρήσης εντός του έτους 2014, παρατείνονται μέχρι την 28η Αυγούστου 2015.».
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
                                       Αθήνα, 19 Αυγούστου 2015
                         Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
                                    ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1185/2015.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *