Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2015

ΔΕΑΦ Β 1106280 ΕΞ 2015 -ΝΕΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Με την Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1106280 ΕΞ 5.8.2015 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα "
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του ν. 4172/2013" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Δεδομένου ότι ο λήπτης δικαιούχος του εισοδήματος έχει υποχρέωση κατάθεσης της εγγυητικής επιστολής έως την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, κατά τα οριζόμενα στην ΠΟΛ.1039/26.1.2015, με την παρούσα γίνεται δεκτό ότι εάν η προϋπόθεση διακράτησης πληρωθεί πριν την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους συμπλήρωσης της ως άνω προϋπόθεσης, δεν απαιτείται, προκειμένου να χορηγηθεί η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος για τα εισπραττόμενα μερίσματα, η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, καθώς η απαλλαγή έχει πλέον καταστεί οριστική. Επομένως, με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους στο οποίο αποκτήθηκαν τα εν λόγω εισοδήματα, αυτά τυγχάνουν απαλλαγής, εφόσον συμπληρωθούν οι αντίστοιχοι πίνακες της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Πίνακας 4 του εντύπου Ν), χωρίς να απαιτείται για το σκοπό αυτό η υποβολή στη συνέχεια τροποποιητικής δήλωσης προκειμένου να ληφθεί υπόψη το σχετικό ποσό εισοδήματος, ως απαλλασσόμενο έσοδο. 
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΑΦ Β 1106280 ΕΞ 2015
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pR2ZfSkljeWJQV0E/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *