Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2015

ΔΕΑΦ Α' 1107028 ΕΞ 2015-ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕ " ΜΠΛΟΚΑΚΙ'

Mε την  Αρ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Α' 1107028 ΕΞ 8.8.2015 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ.1047/12.2.2015" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Στην περίπτωση που οι ανωτέρω ερευνητές έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας μετά τη λήξη της σύμβασης εργασίας της ως άνω περ.(i) και εφόσον βέβαια τηρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις της περ.στ' της παρ.2 του άρθ.12 ν.4172/2013, τότε δεν υπάρχει παράλληλη απόκτηση εισοδήματος από μισθωτή εργασία και από επιχειρηματική δραστηριότητα και συνεπώς και το εισόδημα που αποκτούν οι εν λόγω ερευνητές κατά το δεύτερο μισό του 2014 φορολογείται με την κλίμακα του εισοδήματος από .μισθωτή εργασία της παρ.1 του άρθρου 15 του νόμου αυτού. Λόγω του ότι η εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 των εν λόγω προσώπων δεν μπορεί να διακρίνει την μη επικάλυψη των χρονικών διαστημάτων που αντίστοιχα αποκτήθηκαν τα παραπάνω εισοδήματα, στην περίπτωση αυτή οι εν λόγω φορολογούμενοι πρέπει να υποβάλλουν δήλωση με επιφύλαξη ούτως ώστε να διενεργηθεί εκκαθάριση των δηλώσεων τους σύμφωνα με τα ανωτέρω από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ....
Δείτε ολόκληρη την  ΔΕΑΦ Α' 1107028 ΕΞ 2015.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *