Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2015

Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 18772/6.8.2015-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Με την  Αρ. Πρωτ.: Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 18772/6.8.2015 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Περι της φορολογικής μεταχείρισης δαπάνης που καταβάλλεται για την απόκτηση της άδειας αποκλειστικής εμπορίας και διανομής φαρμακευτικών προϊόντων" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Τα ποσά Χ και Υ που αναμένεται να καταβληθούν κατά την υπογραφή της συμφωνίας και κατά την εισαγωγή του σκευάσματος στον κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμάκων αντίστοιχα, θα αποτελέσουν το αντίτιμο απόκτησης του εν θέματι άυλου περιουσιακού στοιχείου. Και επειδή, όπως προκύπτει από το περιεχόμενο του εγγράφου σας, δεν έχετε μεταπηδήσει στο σχέδιο λογαριασμών των Ε.Λ.Π. (Ν. 4308/2014), τα ως άνω ποσά θα καταχωρηθούν στον κατάλληλο υπολογαριασμό του λογαριασμού 16.01 «Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας». Δεδομένου ότι η αρχική διάρκεια της σύμβασης έχει καθορισθεί σε δέκα (10) έτη, η απόσβεση του δικαιώματος θα γίνει με συντελεστή 10%, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του Ν. 4172/2013. ......
Δείτε ολόκληρη την Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 18772/6.8.2015.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pdDVfMHVTb3hCSlU/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *